تهران یکتا

سوالات متداول

سوالات متداول

  • گارانتی محصولات شرکت تهران یکتا به چه صورت است؟
    گارانتی محصولات ما .......
  • کلاس های مختلف خودرو چگونه شناسايی می شوند؟

    محصولات توليدی ايران خودرو به وسيله يک کد 5 رقمی شناسايی می شوند. 3 رقم سمت چپ، کد محصول و 2 رقم سمت راست، کد کلاس خودرو است. به طور مثال، محصول پژو پارس دارای کد 282 است که دارای کلاس های مختلف مانند 13 است. برای شناسايی اين محصول از کد محصول 28213 استفاده می شود.

  • آيا پژو پارس سال، دوگانه سوز هم دارد؟

    مدل سال برای پارس بنزينی تعريف شده است و پارس دوگانه سوز مدل سال ندارد. در مدل های جديدتر (داشبورد جديد و دو كيسه هوا) خانواده پژو پارس، مشخصات و تجهيزات پارس ارتقا يافته و بنزينی و دوگانه سوز مشابه خواهند بود.